๒๕๕๙

ร่วมกับ ป.ป.ส. จัดการประชุม International Conference on
read more!

๒๕๕๘

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะกรรมการเศ
read more!

๒๕๕๗

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลนิเคอิ
read more!

๒๕๕๖

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติรับ “แนวปฏิบัติสากลว่าด้วยการพัฒนา
read more!

๒๕๕๕

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๖” ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวั
read more!