เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระ