การศึกษาในวัยเยาว์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า “สังวาลย์” ทรงพระราชสมภพในปีพ.ศ.๒๔๔๓ ในครอบครัวช่างทองบริเวณวัดอนงคาราม ฝั่งธนบุรี
read more!

จากครอบครัวที่เรียบง่ายสู่พลังแห่งแผ่นดิน

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชและหม่อมสังวาลย์ทรงมีพระโอรสและพระธิดาด้วยกัน ๓ พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ …
read more!

ความทุกข์ยากของราษฎรคือแรงบันดาลใจ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสนับสนุนกิจกรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยโครงการของพระองค์เอง
read more!

ผู้ทรงก่อตั้ง

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
read more!