เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา กล้วยไม้รองเท้านารี จากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ คว้ารางวัล 3 รางวัลจากงาน ลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 บริเวณข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรของดอยตุง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนเผ่า
SDGs (Sustainable Development Goals – การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) นั้นอยู่กับเรามาตลอด แต่เราอาจไม่รู้สึกตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงทำมาตลอด 70 ปี ตั้งแต่ปี 2489 ครอบคลุมทุกมิติของ SDGs 17 ข้อ