Doitung Collection ล่าสุดได้รับเลือกเข้ารอบเวทีการออกแบบ DEmark Award 2018

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ภาคภูมิใจกับ DoiTung Collection ล่าสุด ที่ได้ก้าวเข้าสู่เวทีใหญ่ในวงการการออกแบบอย่าง DEmark Award 2018 ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ DoiTung ได้รับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้
read more!
พิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนาโบราณ ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดขึ้น เป็นการประยุกต์นำแบบแผนดั้งเดิมมาปรับให้กระชับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยยังคงความหมายและคุณค่าไว้ครบถ้วน
มองวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งถึงประเพณีสงกรานต์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และการจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบล้านนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 โดยอาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการไร่แม่ฟ้าหลวง

THE STORY OF DOITUNG COFFEE – กว่าจะมาเป็นกาแฟดอยตุง

เกือบ 30 ปีที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจจนสามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนดอยตุง อีกทั้งยังลดการตัดต้นไม้ทำลายป่าได้อย่างยั่งยืน กาแฟถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่มูลนิธิฯ ส่งเสริมให้ชุมชนปลูก เพราะต้นกาแฟสามารถเติบโตได้ดีภายใต้ร่มไม้ใหญ่ ไม่ต้องตัดต้นไม้เพื่อทำการปลูกแต่อย่างใด แต่กลับอาศัยไม้ใหญ่เป็นร่มเงาให้กับต้นกาแฟ
read more!