ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เยี่ยมชาวบ้านผ่าตัดต้อกระจกที่ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เช้าวันที่ 12 ต.ค. 2560 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชาวบ้านที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
read more!

คัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกก่อนนัดผ่าตัด

ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2560 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และราชวิทยาลัยจักษุเเพทย์แห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกก่อนนัดผ่าตัดในวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้
read more!