“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จย่า” จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก ณ “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง”

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จย่า” จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก ณ “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง”   จากแนวพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” จึงทรงก่อตั้ง “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ชื่อในขณะนั้นคือ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อปี 2515 โดยมี “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง” (ชื่อเดิมคือ ไร่แม่ฟ้าหลวง) สำนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยการส่งเสริมงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานที่พักอาศัย ให้ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากที่ห่างไกลที่ได้ทุนการศึกษาเข้ามาเรียนในโรงเรียนจังหวัดเชียงราย และเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวบรวมองค์ความรู้และเป็นสถานที่เก็บรักษาสถาปัตยกรรมล้านนา งานพุทธศิลป์เก่าแก่ ศิลปวัตถุจากไม้สัก และโบราณวัตถุอายุกว่าศตวรรษ รวมถึงมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปินด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จย่า” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจัดงาน “กาดศิลป์” Art
read more!
พิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนาโบราณ ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดขึ้น เป็นการประยุกต์นำแบบแผนดั้งเดิมมาปรับให้กระชับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยยังคงความหมายและคุณค่าไว้ครบถ้วน
มองวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งถึงประเพณีสงกรานต์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และการจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบล้านนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 โดยอาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการไร่แม่ฟ้าหลวง

The Story of DoiTung Coffee

Almost 30 years ago, the MFLF introduced coffee as an alternative crop on Doi Tung. It was a case of killing two birds with one stone: coffee was an economic crop that would bring a good income to the local villagers, and since coffee plants grew under the shade of larger trees, it helped to preserve forest cover.
read more!

Faidee Kids Camp ค่ายเด็กใฝ่ดีรุ่นที่ 11

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ สำหรับค่ายเด็กใฝ่ดีปีนี้ รุ่นที่ 10 วันที่ 3-7 ตุลาคม (ค่าย 5 วัน 4 คืน) รุ่นที่ 11 วันที่ 11-17 ตุลาคม (ค่าย 7 วัน 6 คืน) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ http://www.maefahluang.org/faideekidscamp2017.pdf สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมค่ายเด็กใฝ่ดีได้ที่ follow เพจ https://www.facebook.com/faideecamp/
read more!