สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ดอยตุงบริเวณหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำ ๓๑ ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเต็มรูปแบบที่ดอยตุงและเริ่มการก่อสร้างพระตำหนักดอยตุงเพื่อเป๋็นที่ประทับทรงงาน

Ongfong
at  / by

Written by