ก่อตั้ง บริษัท นวุติ จำกัด เพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยมีผู้ถือหุ้น ๖ บริษัท ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท มิตซุย (ประเทศไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอเชีย บริษัท เอื้อชูเกียรติ และธนาคารซากุระ หรือ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น ในปัจจุบัน โดยผู้ถือหุ้นกำหนดให้ใช้กำไรที่เกิดขึ้นจากกิจการทั้งหมดนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป นับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทย

Ongfong
at  / by

Written by