ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและเย็บผ้า ปัจจุบันเรียกว่า ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ โดยเปิดบริการร้านแม่ฟ้าหลวงแห่งแรกที่ดอยตุง ปัจจุบันร้านหัตถกรรมทั้งหมดมีชื่อใหม่ว่า ดอยตุงไลฟ์สไตล์

Ongfong
at  / by

Written by