พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตในปี ๒๕๓๘

Ongfong
at  / by

Written by