หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หอฝิ่นเปิดให้บริการเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงมหันตภัยของสารเสพติด ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวมอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การลดอุปสงค์ของยาเสพติด โดยนำเสนอประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของสารเสพติดจากฝิ่น รวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดผ่านมัลติมีเดียทันสมัย เป็นการให้ความรู้คู่ความบันเทิง

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ได้รับประกาศนียบัตรการบริการยอดเยี่ยม (Certificate of Excellence) ประจำปี ๒๕๕๘ จากเว็บไซด์ TripAdvisor

webmaster
at  / by

Written by