หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

ที่อยู่: หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐ ประเทศไทย

โทรศัพท์: ๐-๕๓๗๘-๔๔๔๔-๖
แฟกซ์: ๐-๕๓๖๕-๒๑๓๓

admin
at  / by

Written by