อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่:

๓๑๓ หมู่๗ บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ ประเทศไทย

โทรศัพท์: ๐-๕๓๗๑-๖๖๐๕-๗, ๐-๕๓๖๐-๑๐๑๓
แฟกซ์: ๐-๕๓๗๑-๒๔๒๙

admin
at  / by

Written by