เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

“สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 5 นี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แรงบันดาลใจ จากการได้ร่วมสัมผัส เรื่องราวของทั้ง 6 ชนเผ่าในมุมมองใหม่ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อพระราชปณิธาน พันธกิจ ศาสตร์และศิลป์จากการพัฒนาบนดอยตุง

สามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ความเพลิดเพลิน อิ่มเอมใจบนถนนคนเดินสายศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยท่ามกลางธรรมชาติได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือน ธันวาคม 2561 และมกราคม 2562 (วันที่ 1-2 ,8-10 ,15-16 ,22-31 ธ.ค.2561 และ 1 ,5-6 ,12-13 ,19-20 ,26-27 ม.ค. 2562)

สอบถามข้อมูลหรือสำรองห้องพัก
สำนักงานเชียงราย: โทร.053 767 015-6 ต่อ 21700-21702
(ปิดทำการ 20:00 น.)

สำนักงานกรุงเทพฯ: โทร. 02 252 7114 ต่อ 212
(ปิดทำการ 18:00 น.)

 

admin
at  / by

Written by