ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2560 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และราชวิทยาลัยจักษุเเพทย์แห่งประเทศไทย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกก่อนนัดผ่าตัดในวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้
คุณรัตนาพันธ์ ไพบูลย์ พยาบาลชำนาญการพิเศษร่วมโครงการรักษาตาต้อกระจกมาตั้งแต่ต้น เล่าให้ฟังว่า “สมเด็จย่ารับสั่งกับแพทย์พยาบาลว่า ‘ฉันไปในพื้นที่ต่างๆ เห็นคนตาบอดจากการเป็นตาต้อกระจก ฉันรู้ว่าไม่มีหมอตา เครื่องมือไม่พอ ชาวบ้านจึงมืดบอดไปตลอด ควรเสียสละเวลาว่างของท่านที่มีอยู่มาช่วยงาน”
ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา มีการผ่าตาต้อกระจกแล้วกว่า 22,000 ราย หน่วยงานต่างๆ ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะอาสาสมัครของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ที่ผ่านการอบรมเป็นอาสาสมัครพัฒนาจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ช่วยดูแลผู้ป่วยตามจุดบริการต่างๆ

webmaster
at  / by

Written by