วันที่ ๘ – ๙ พ.ย. ที่ผ่านมา ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เดินทางมายังโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมในงานเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่๔ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ในแนวคิด “สานต่อ – ต่อยอด” โดยคณะสื่อมวลชนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และศักยภาพของชาวบ้านในพื้นที่ ผ่านการแสดงของชาวบ้าน วัฒนธรรมในอาหาร และกิจกรรมเรียนรู้งานศิลปะสร้างสรรค์

ทั้งนี้ เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ ๔ จะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ – ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๑ ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Ongfong
at  / by

Written by