สวนบนยอดสูงสุดของเทือกเขานางนอน ๑,๕๐๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ริมชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่นี่ครั้งหนึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงฝิ่นข้ามแดน ปัจจุบันผู้มาเยือนจะได้อยู่ในโอบล้อมของธรรมชาติ และกลิ่นอายต้นสนในพื้นที่กว้างใหญ่ ๒๕๐ ไร่ รายล้อมด้วยนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) และเสี้ยวดอกขาวออกดอกกระจ่างตา ในสวนรวบรวมพันธุ์กุหลายพันปีหลากสี หลายสายพันธุ์ จากเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย กล้วยไม้ป่า เช่น เอื้องตาเหิน เอื้องเงิน ม่อนไข่ ผลิดอกอยู่ตามต้นและกิ่งไม้ใหญ่ “ธารน้ำพระทัย” น้ำผุดที่รินไหลสู่เบื้องล่าง จากสวนยอดดอยนี้ยังมองเห็นป่าเขียวชอุ่มของโครงการพัฬนาดอยตุงฯ ทิวเขาสลับซับซ้อนในสหภาพพม่า แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแผ่นดินไทยเป็นทัศนียภาพของสามเหลี่ยมทองคำที่งดงาม

 

 

Ongfong
at  / by

Written by