สวนแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล พาตา โกลด์ อวอร์ด (PATA Gold Award) ประเภทรางวับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งอยู่ในหุบเขาใกล้พระตำหนักบนเนื้อที่ราว ๓๐ ไร่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ต้องการให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศ ได้เห็นดอกไม้เมืองหนาว โดยสวนแห่งนี้มีการดูแลรับเปลี่ยนดอกไม้นับร้อยสายพันธุ์ สวยงามตลอดทุกฤดูกาล ไม่ซ้ำแบบกันในแต่ละปี กลางสวนมีงานประติมากรรมของนางมิเซียม ยิบอินซอย โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานชื่อว่า “ความต่อเนื่อง” (Continuity) สื่อถึงการทำงานใดๆ จะสำเร็จได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

 

Ongfong
at  / by

Written by