เมื่อค่ำวันที่ 25 ม.ค.2561  ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ถูกจัดให้เป็นสถานที่สำหรับงานเลี้ยงรับรองแบบล้านนาโดยมีสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทรงเป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่องการเสริมพลังผู้หญิงและชุมชนที่มีความเปราะบางเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    

ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว นายเจเรมี ดักลาส ผู้อำนวยการสำนักงาน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้ารับเสด็จและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

  

webmaster
at  / by

Written by