มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุม Commission on narcotic drugs (CND) ซึ่งจัดขึ้นโดย United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561

การประชุมดังกล่าว มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และบทบาทของมูลนิธิได้รับการยอมรับอย่างสูงในเวทีระดับโลกโดยเฉพาะในเรื่องของความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการนำศาสตร์ของพระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง
มาเป็นโมเดลในการปรับใช้กับประเทศต่างๆ เช่น พม่า อินโดนิเซีย อัฟกานิสถาน และโคลอมเบียจนประสบผลสำเร็จ และกำลังจะเป็นโมเดลให้กับอีกหลายๆ ประเทศต่อไป

webmaster
at  / by

Written by