The Story of DoiTung Coffee

“อย่าให้คนซื้อของเราเพราะความสงสาร” พระราชดำรัสส่วนหนึ่งของสมเด็จย่ายังคงตราตรึงใจผู้คนบนดอยตุงอยู่เสมอ เมื่อเราได้ผลผลิตเป็นเมล็ดกาแฟมาแล้ว เรายังคงพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดียิ่งขึ้น จึงต่อยอดเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและท้าทายมากกว่าเดิมเพื่อให้ทันตลาดโลกและผู้บริโภคยุคใหม่ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟหลายท่านมาให้คำปรึกษาและแนะนำ ค้นหาสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก โดยสุดท้ายเราได้ผลผลิตที่ทดลองแล้วสำเร็จพร้อมจำหน่าย 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Typica Gayo Java และ Catimor ที่เพิ่งเปิดตัวและวางจำหน่ายไปในงาน Thailand Coffee Fest 2018 ที่ผ่านมา#MFLF #DoiTung #Coffee #ThailandCoffeeFest2018

Posted by มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage on Wednesday, March 14, 2018

 

“อย่าให้คนซื้อของเราเพราะความสงสาร” พระราชดำรัสส่วนหนึ่งของสมเด็จย่ายังคงตราตรึงใจผู้คนบนดอยตุงอยู่เสมอ เมื่อเราได้ผลผลิตเป็นเมล็ดกาแฟมาแล้ว เรายังคงพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดียิ่งขึ้น จึงต่อยอดเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและท้าทายมากกว่าเดิมเพื่อให้ทันตลาดโลกและผู้บริโภคยุคใหม่ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟหลายท่านมาให้คำปรึกษาและแนะนำ ค้นหาสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก โดยสุดท้ายเราได้ผลผลิตที่ทดลองแล้วสำเร็จพร้อมจำหน่าย 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Typica Gayo Java และ Catimor ที่เพิ่งเปิดตัวและวางจำหน่ายไปในงาน Thailand Coffee Fest 2018 ที่ผ่านมา

webmaster
at  / by

Written by