เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Media Summit ซึ่งจัดโดย Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

AIBD เป็นองค์กรภายใต้การดูแลของ UNESCO เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเคยศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศจีน และหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในเดือนพฤศจิกายน 2560

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมระหว่างภาครัฐ องค์การสหประชาชาติ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และผู้สื่อข่าวจากหลายประเทศกว่า 190 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคุณ รัมภ์รดา นินนาท ได้เป็นตัวแทนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เสวนาในหัวข้อ ‘Sustainable Development Stories-Special Focus’ กับตัวแทนอีก 6 ประเทศ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำดื่มและสุขาภิบาลอนามัย ประเทศอินเดีย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายข่าวสาร ประเทศภูฏาน ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่สารสนเทศที่ศูนย์ข้อมูลสหประชาชาติในประเทศอินเดียและภูฏาน นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ทางนิเวศวิทยา สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศอินเดีย และ CEO เครือข่ายวิทยุและการสื่อสารเอ็นจีโอแห่งชาติ ประเทศบังคลาเทศ

 

[huge_it_slider id=”18 “]

 

webmaster
at  / by

Written by