มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับเทศบาลเมืองคาซามะ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเซรามิกเข้ามาช่วยในการพัฒนาเรื่องเซรามิก โดยเทศบาลเมืองคาซามะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 คนมาอบรมพนักงานในโครงการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสร้างเอกลักษณ์งานปั้นมือให้กับเซรามิกดอยตุง ช่างฝีมือของดอยตุงยังได้นำผลงานไปจัดแสดงและจัดจำหน่ายในงานเทศกาลประจำปี Himatsuri ร่วมกับศิลปินท้องถิ่น และยังมีการมอบทุนการศึกษาโดยคัดเลือกพนักงานของโครงการไปศึกษาความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาถึงประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้วที่โครงการได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่มไว้เมื่อปี 2558

ในปีนี้ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ส่ง อิ๋ว ทิพวรรณ ดวงดอกมูน ช่างเซรามิกอายุน้อย เป็นคนในพื้นที่ ไปเรียนรู้การผลิตเซรามิกอย่างครบวงจรที่ Kasama College of Ceramic Art เมืองคาซามะเป็นเวลา 1 ปี เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาช่างฝีมือรุ่นใหม่ และพัฒนางานเซรามิกของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสากลได้อย่างน่าภาคภูมิ อีกทั้งยังเป็นการมองการไกลที่อยากจะให้งานเซรามิกของดอยตุงเป็นงานทำมือชิ้นเดียวในโลก ตอบรับกับกระแสในการเลือกซื้องานเซรามิกในยุคปัจจุบัน

 

[huge_it_slider id=”19 “]
webmaster
at  / by

Written by