ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการแก้ไขปัญหาที่มีการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน” ในการพัฒนาชุมชนและเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน จาก ม.ล.รดีเทพ เทวกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 4 โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มูลนิธิฯ ได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

webmaster
at  / by

Written by