แมคคาเดเมียดอยตุงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากาแฟดอยตุง

 

webmaster
at  / by

Written by