มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สร้างธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้แบรนด์ “DoiTung” เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้การพัฒนาทางเลือก ในพื้นที่ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน โดยออกแบบภายใต้แนวคิด “Zero-Waste” ขยะเหลือศูนย์ ดีไซน์ทันสมัย และตอบโจทย์สไตล์คนเมือง จนสามารถคว้ารางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2562 หรือ DEmark (Design Excellence Award 2019) ประเภทสินค้าแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ จำนวน 3 รางวัล ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

โดย 3 คอลเลกชั่นที่ได้รับรางวัลได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นคอลเลกชั่น “MAWATA – HILLTRIBE Bumble Jacket”, ผลิตภัณฑ์กระเป๋าคอลเลกชั่น “OVERSIZE – HILLTRIBE Bag” และผลิตภัณฑ์เซรามิกคอลเลกชั่น “Husk”

    

    

AMP
at  / by

Written by