“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จย่า”
จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก ณ “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง”

 

จากแนวพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” จึงทรงก่อตั้ง “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ชื่อในขณะนั้นคือ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อปี 2515 โดยมี “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง” (ชื่อเดิมคือ ไร่แม่ฟ้าหลวง) สำนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยการส่งเสริมงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานที่พักอาศัย ให้ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากที่ห่างไกลที่ได้ทุนการศึกษาเข้ามาเรียนในโรงเรียนจังหวัดเชียงราย และเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวบรวมองค์ความรู้และเป็นสถานที่เก็บรักษาสถาปัตยกรรมล้านนา งานพุทธศิลป์เก่าแก่ ศิลปวัตถุจากไม้สัก และโบราณวัตถุอายุกว่าศตวรรษ รวมถึงมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปินด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จย่า” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market เป็นครั้งแรก ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 – 21.00 น. โดยเป็นงานตลาดนัดสินค้าหัตถกรรมล้านนา ที่จัดแสดง จำหน่าย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะหลายรูปแบบ เพื่อเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไป เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ส่งเสริมงานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาฝีมือช่างศิลปินเพื่อเพิ่มความหลากหลายและมูลค่าให้กับงานศิลปะ ตามแนวทาง การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development) ต่อไป

งาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-716-605-7 หรือ 081-289-6376

#MFLF #อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง #ไร่แม่ฟ้าหลวง #กาดศิลป์2020 #ArtandCraftMarket2020

 

  

  

  

  

 

AMP
at  / by

Written by