๒๕๔๙

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๓” ที่จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลา
read more!

๒๕๔๖

นำการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) มาใช้ในโรงเรียนบ้า
read more!

๒๕๔๕

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๒” ที่หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน สาธา
read more!

๒๕๔๓

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ห
read more!

๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ น
read more!