๒๕๕๕

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๖” ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวั
read more!

๒๕๕๔

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๕” ที่อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธาร
read more!

๒๕๕๒

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
read more!

๒๕๔๙

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๓” ที่จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลา
read more!

๒๕๔๖

นำการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) มาใช้ในโรงเรียนบ้า
read more!