๒๕๕๔

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๕” ที่อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธาร
read more!

๒๕๕๒

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
read more!

๒๕๔๙

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๓” ที่จังหวัดบัลคห์ สาธารณรัฐอิสลา
read more!

๒๕๔๖

นำการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) มาใช้ในโรงเรียนบ้า
read more!

๒๕๔๕

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๒” ที่หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน สาธา
read more!