๒๕๔๓

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ห
read more!

๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ น
read more!

๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุ
read more!

๒๕๓๖

สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลพาตา โกลด์ อวอร์ด (PATA Gold A
read more!

๒๕๓๕

ก่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดที่บ้านผาหมี เพื่อให้ผู้ติดยาก
read more!