๒๕๔๕

เริ่มโครงการ “ดอยตุง ๒” ที่หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน สาธา
read more!

๒๕๔๓

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ห
read more!

๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ น
read more!

๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุ
read more!

๒๕๓๖

สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลพาตา โกลด์ อวอร์ด (PATA Gold A
read more!