๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุ
read more!

๒๕๓๖

สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลพาตา โกลด์ อวอร์ด (PATA Gold A
read more!

๒๕๓๕

ก่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดที่บ้านผาหมี เพื่อให้ผู้ติดยาก
read more!

๒๕๓๓

ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อฝึกอบรมการทอผ้าแล
read more!

๒๕๓๒

ก่อตั้ง บริษัท นวุติ จำกัด เพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที
read more!