ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการแก้ไขปัญหาที่มีการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน”

one of Doi Tung’s young and talented ceramic artists, was sent to Kasama

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับเทศบาลเมืองคาซามะ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเซรามิกเข้ามาช่วยในการพัฒนาเรื่องเซรามิก โดยเทศบาลเมืองคาซามะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 คนมาอบรมพนักงานในโครงการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสร้างเอกลักษณ์งานปั้นมือให้กับเซรามิกดอยตุง
read more!

ASIA MEDIA SUMMIT

On 11 May 2018, the Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage participated in the Asia Media Summit organized by the Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) in New Delhi, India.
read more!