เรื่องราวของโรงทอผ้าในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

โรงทอผ้าของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีมาตั้งแต่ปี 2536 โดยแรกเริ่มมีคนทอผ้าเพียง 7 คนเท่านั้น ถ้าหากย้อนกลับไปในสมัยเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงฯ คนส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในการทำไร่ ทำสวน ปลูกป่า อาสาสมัครส่วนมากที่เข้าร่วมจึงเป็นผู้ชาย การก่อตั้งโรงทอผ้าขึ้นมาจึงเปรียบเสมือนการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้หญิงทุกวัย
read more!
ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการแก้ไขปัญหาที่มีการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน”

Doitung Collection ล่าสุดได้รับเลือกเข้ารอบเวทีการออกแบบ DEmark Award 2018

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ภาคภูมิใจกับ DoiTung Collection ล่าสุด ที่ได้ก้าวเข้าสู่เวทีใหญ่ในวงการการออกแบบอย่าง DEmark Award 2018 ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ DoiTung ได้รับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้
read more!

ช่างเซรามิกอายุน้อยดอยตุง ไปเรียนรู้การผลิตเซรามิกอย่างครบวงจรที่ Kasama College.

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับเทศบาลเมืองคาซามะ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเซรามิกเข้ามาช่วยในการพัฒนาเรื่องเซรามิก โดยเทศบาลเมืองคาซามะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 คนมาอบรมพนักงานในโครงการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสร้างเอกลักษณ์งานปั้นมือให้กับเซรามิกดอยตุง
read more!