การประชุม Asia Media Summit

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Media Summit ซึ่งจัดโดย Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
read more!

การผสมผสานศาสตร์ของพระราชา

จากโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ โครงการปลูกป่าฯ มีกรอบการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ อาทิ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
read more!

อันตรายของฝุ่นผงขนาดเล็ก

กรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครฯ โดยเฉพาะเขตเมืองชั้นใน มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่กำหนด คือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หากเรามองเห็นหมอกในระยะสายตา
read more!
พิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนาโบราณ ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดขึ้น เป็นการประยุกต์นำแบบแผนดั้งเดิมมาปรับให้กระชับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยยังคงความหมายและคุณค่าไว้ครบถ้วน