ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการแก้ไขปัญหาที่มีการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน”

ช่างเซรามิกอายุน้อยดอยตุง ไปเรียนรู้การผลิตเซรามิกอย่างครบวงจรที่ Kasama College.

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับเทศบาลเมืองคาซามะ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเซรามิกเข้ามาช่วยในการพัฒนาเรื่องเซรามิก โดยเทศบาลเมืองคาซามะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 คนมาอบรมพนักงานในโครงการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสร้างเอกลักษณ์งานปั้นมือให้กับเซรามิกดอยตุง
read more!

การประชุม Asia Media Summit

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Media Summit ซึ่งจัดโดย Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
read more!