หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หอฝิ่นเปิดให้บริการเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
read more!

๒๕๑๕

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้ง”มูลนิธิ
read more!

มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขา
read more!