สำนักงานเชียงราย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่:
สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารเอนกประสงค์, พระตำหนักดอยตุง, อำเภอแม่ฟ้าหลวง, จังหวัดเชียงราย 57240 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-5376-7015-7
แฟกซ์: 0-5376-7077

Send us a message