อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่:
313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว, ต.รอบเวียง, อ.เมือง, จ.เชียงราย 57000 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-5371-6605-7, 0-5360-1013
แฟกซ์: 0-5371-2429

Send us a message