ข่าวสาร

 • บุคลากรด้านการศึกษาจากโครงการของ UNESCO มาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  บุคลากรด้านการศึกษาจากโครงการของ UNESCO มาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2011 เวลา 10:30 น.

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 คณะบุคลากรด้านการศึกษาจากโครงการด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจัดโดยโครงการ Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL) ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยครั้งนี้คณะฯ ได้เรียนรู้เรื่องการ...

 • เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นวิทยากรที่ SIFE World Cup 2011 ที่มาเลเซีย

  เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นวิทยากรที่ SIFE World Cup 2011 ที่มาเลเซีย
  วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2011 เวลา 10:24 น.

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 หม่อมราชวงค์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในฐานะประธานของ SIFE ประเทศไทย เป็นวิทยากรหลักบรรยายเรื่อง "How to Effectively Address the Judging Criteria's Triple Bottom Line Sustainability Element" ในการแข่งขัน SIFE World Cup 2011 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยปีนี้เป็นปีแห่งการ "ปฏิวัติ" SIFE ประเทศไทย ซึ...

 • คณะทูตานุทูตต่างประเทศจากมาเลเซียศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  คณะทูตานุทูตต่างประเทศจากมาเลเซียศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 14:41 น.

  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จำนวน 19 คนมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 คณะทูตานุทูตดังกล่าว...

 • เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2554

  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2011 เวลา 16:49 น.

  เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2554 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "เปิดโลกที่ปรึกษา...สร้างอุตสาหกรรมไทยที่ยั่งยืน" แก่ผู้ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2554 และที่ปรึกษาอุตสาหกรรมต่างๆ รวม 200 คน ในพิธีมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2554 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาห...

 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ SIFE ศึกษาดูงานร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่โครงการขยายผลการพัฒนาใน จ. น่าน

  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ SIFE ศึกษาดูงานร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่โครงการขยายผลการพัฒนาใน จ. น่าน
  วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 10:47 น.

  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ SIFE ศึกษาดูงานร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่โครงการขยายผลการพัฒนาใน จ. น่าน ในช่วงสุดท้ายของหลักสูตรฝึกงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่โครงการขยายผลการพัฒนาใน จ. น่านหลายพื้นที่ ได้แก่ บ้านสะเกิน บ้านยอด บ้านเปียงซ้อ บ้านน้ำรี บ้านน้ำช้าง บ้านห้วยธนู และบ้านน้ำป้...

หน้า 22 จาก 25