ข่าวสาร

 • หลักสูตรฝึกงานสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1

  หลักสูตรฝึกงานสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 16:22 น.

  หลักสูตรฝึกงานสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จัดหลักสูตรฝึกงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาบริหารธุกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง โดยมีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และชาวบ้า...

 • ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้บรรยายพิเศษเรื่ององค์กรทำธุรกิจเพื่อสังคมในการอบรม Resource Mobilisation and Communication 2011

  ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้บรรยายพิเศษเรื่ององค์กรทำธุรกิจเพื่อสังคมในการอบรม Resource Mobilisation and Communication 2011
  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 14:47 น.

  ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้บรรยายพิเศษเรื่ององค์กรทำธุรกิจเพื่อสังคมในการอบรมResource Mobilisation and Communication 2011 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง องค์กรทำธุรกิจเพื่อสังคมจากกรณีศึกษาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการดำเนินการที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อ...

 • โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เดินสายจัดนิทรรศการ 10 จังหวัด

  โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เดินสายจัดนิทรรศการ 10 จังหวัด
  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 16:22 น.

  โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เดินสายจัดนิทรรศการ 10 จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ให้เข้าร่วมการเดินสายจัดนิทรรศการ ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 6 ก.ย. พ.ศ...

 • โครงการนักศึกษาฝึกงาน Living University 2554 จบสมบูรณ์แล้ว

  โครงการนักศึกษาฝึกงาน Living University 2554 จบสมบูรณ์แล้ว
  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 11:52 น.

  โครงการนักศึกษาฝึกงาน Living University 2554 จบสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน 11 คน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมฝึกงานกับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คณะนักศึกษาได้นำเสนอโครงงานในหัวข้อ "กา...

 • คุณหญิงพวงร้อยเล่าเรื่องดอยตุงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

  คุณหญิงพวงร้อยเล่าเรื่องดอยตุงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 13:28 น.

  คุณหญิงพวงร้อยเล่าเรื่องดอยตุงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 ลงบทสัมภาษณ์คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา เรื่อง "พระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จย่า จากการพัฒนาดอยตุงอย่างยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต" โดยบทสัมภาษณ์กล่าวถึงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) จากจุดเริ่มที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดำริที่จะทรงงานปลูกป่าและช่วยเห...

หน้า 22 จาก 24