ข่าวสาร

 • เอกอัครราชทูตออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเยี่ยมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  เอกอัครราชทูตออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเยี่ยมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  วันอาทิตย์ที่ 04 กันยายน 2011 เวลา 12:00 น.

  เอกอัครราชทูตออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเยี่ยมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ นายเจมส์ โจเซฟ ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและสถานที่สำคัญต่างๆ ในบริเวณโครงการ ได้แก่ พระตำหนัก สวนแม่ฟ้าหลวง บริษัทนวุติ และศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ในวันอาทิตย์ที่ 21 ถึงวันจันทร...

 • สัมมนา “ภาวะโลกร้อนและบทบาทของพนักงานมูลนิธิฯ ในการลดโลกร้อน”

  สัมมนา “ภาวะโลกร้อนและบทบาทของพนักงานมูลนิธิฯ ในการลดโลกร้อน”
  วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2011 เวลา 14:29 น.

  สัมมนา "ภาวะโลกร้อนและบทบาทของพนักงานมูลนิธิฯ ในการลดโลกร้อน" มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนา "ภาวะโลกร้อนและบทบาทของพนักงานมูลนิธิฯ ในการลดโลกร้อน" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สาเหต...

 • เลขาฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากรัฐสภาสหรัฐฯ

  เลขาฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากรัฐสภาสหรัฐฯ
  วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 เวลา 22:41 น.

  เลขาฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ต้อนรับเจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐสภาสหรัฐอเมริกา 8 ท่าน พร้อมด้วยข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศ 2 ท่าน ณ ห้องประชุมกรรมการ สำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ กรุงเทพฯ ในการนี้หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุลกล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับแนวคิ...

 • หลักสูตรฝึกงานสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1

  หลักสูตรฝึกงานสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 16:22 น.

  หลักสูตรฝึกงานสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จัดหลักสูตรฝึกงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาบริหารธุกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง โดยมีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และชาวบ้า...

 • ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้บรรยายพิเศษเรื่ององค์กรทำธุรกิจเพื่อสังคมในการอบรม Resource Mobilisation and Communication 2011

  ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้บรรยายพิเศษเรื่ององค์กรทำธุรกิจเพื่อสังคมในการอบรม Resource Mobilisation and Communication 2011
  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 14:47 น.

  ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้บรรยายพิเศษเรื่ององค์กรทำธุรกิจเพื่อสังคมในการอบรมResource Mobilisation and Communication 2011 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง องค์กรทำธุรกิจเพื่อสังคมจากกรณีศึกษาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการดำเนินการที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อ...

หน้า 23 จาก 25