ข่าวสาร

 • โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เดินสายจัดนิทรรศการ 10 จังหวัด

  โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เดินสายจัดนิทรรศการ 10 จังหวัด
  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 16:22 น.

  โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เดินสายจัดนิทรรศการ 10 จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ให้เข้าร่วมการเดินสายจัดนิทรรศการ ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. – 6 ก.ย. พ.ศ...

 • โครงการนักศึกษาฝึกงาน Living University 2554 จบสมบูรณ์แล้ว

  โครงการนักศึกษาฝึกงาน Living University 2554 จบสมบูรณ์แล้ว
  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 11:52 น.

  โครงการนักศึกษาฝึกงาน Living University 2554 จบสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน 11 คน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมฝึกงานกับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คณะนักศึกษาได้นำเสนอโครงงานในหัวข้อ "กา...

 • คุณหญิงพวงร้อยเล่าเรื่องดอยตุงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

  คุณหญิงพวงร้อยเล่าเรื่องดอยตุงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 13:28 น.

  คุณหญิงพวงร้อยเล่าเรื่องดอยตุงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 ลงบทสัมภาษณ์คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา เรื่อง "พระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จย่า จากการพัฒนาดอยตุงอย่างยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต" โดยบทสัมภาษณ์กล่าวถึงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) จากจุดเริ่มที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชดำริที่จะทรงงานปลูกป่าและช่วยเห...

 • พิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี วันสวรรคต สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2554

  พิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี วันสวรรคต สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2554
  วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:51 น.

  พิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี วันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2554 พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ถวายสักการะพระรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณ อุทยานศิลปะวัฒธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระศ...

 • อาคารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานกรุงเทพฯ ได้รับมอบฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีมาก ประจำปี 2554

  อาคารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานกรุงเทพฯ ได้รับมอบฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีมาก ประจำปี 2554
  วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2011 เวลา 14:06 น.

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีมาก ประจำปี 2554 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก เพื่อกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ เช่น เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบอาคาร ผู้ซื้อ ผู้เช่าอาคาร และผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ ตระหนักถึงคุณค่...

หน้า 24 จาก 25