ข่าวสาร

 • ‘Happy Owl’ ผลงานล่าสุดของการดำเนินโครงการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่อำเภอเยนันชอง สาธารณรัฐสหภาพพม่า

  ‘Happy Owl’ ผลงานล่าสุดของการดำเนินโครงการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่อำเภอเยนันชอง สาธารณรัฐสหภาพพม่า
  วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:41 น.

  เพราะนกฮูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีในวัฒนธรรมพม่า... ‘Happy Owl’ เป็นผลงานล่าสุดของการดำเนินโครงการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่อำเภอเยนันชอง ในเขตแห้งแล้งตอนกลางของประเทศพม่า มูลนิธิฯ ส่งเสริมให้ชาวบ้านแปรรูปถั่วลิสง งาและน้ำตาลโตนดในพื้นที่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วคั่ว คุ๊กกี้ถั่ว ทอฟฟี่ถั่ว ถั่วตัด และงาตัด “เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน” ธุรกิจเพื่อสังคมนี้จะ...

 • กิจกรรมงานวันแพะ ‘Goat Day Festival’ อำเภอเยนันชอง สาธารณรัฐสหภาพพม่า

  กิจกรรมงานวันแพะ ‘Goat Day Festival’ อำเภอเยนันชอง สาธารณรัฐสหภาพพม่า
  วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:38 น.

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงปศุสัตว์ ประมงและการพัฒนาชนบทเมียนมาร์ (LBVD) จัดกิจกรรม Goat Day Festival ขึ้นที่อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย เมียนมาร์ เทศกาลวันแพะเป็นการตอบโจทย์พันธกิจของโครงการฯ ในการส่งเสริมให้เยนันชองเป็นศูนย์แพะที่สำคัญของภาค รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญด้านการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน และส่งเสริมงานของรัฐบาลเมียนมาร์ในการทำให้ชุมชนเห็นความ...

 • โครงการพัฒนาทางเลือก หมู่บ้านชายแดนเมียนมาร์

  โครงการพัฒนาทางเลือก หมู่บ้านชายแดนเมียนมาร์
  วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:21 น.

  พล.ต.ต.จอร์ วินเลขาธิการคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดเมียนมาร์ผู้ว่าราชการเมืองสาดของกลุ่มว้าแดงและผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ ยั่งยืนไทยเมียนมาร์พอใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา จากการนำโครงการพัฒนาดอยตุง ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมาใช้เป็นต้นแบบพัฒนาในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนเมียนมาร์ของจังหวัดท่าขี้ เหล็ก และเมืองสาด ในรัฐฉานซึ่งอยู่ตรงข...

 • คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุลได้รับรางวัล “ผู้มีใจกุศลต่อเพื่อนมนุษย์” จากนิตยสารฮาร์เปอร์ส บาซาร์

  คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุลได้รับรางวัล “ผู้มีใจกุศลต่อเพื่อนมนุษย์” จากนิตยสารฮาร์เปอร์ส บาซาร์
  วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:05 น.

  นิตยสารฮาร์เปอร์ส บาซาร์ที่ครองใจผู้อ่านทั่วโลก และเปรียบเสมือนคัมภีร์ในการอัพเดตแวดวงแฟชั่นและความงามของคนไทยมานาน10ปี ประกาศรางวัล10สุดยอดไอคอน ในงาน ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ เท็นธ์ แอนนิเวอร์ซารี่ กาลา ดินเนอร์ ณ ห้อง เกรทรูม โรงแรมดับเบิ้ลยู เพื่อตอกย้ำความสำเร็จตลอดหนึ่งทศวรรษในประเทศไทย คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยารองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล ฮาร์เปอร์ส บ...

 • คณะศึกษาดูงานโครงการ เดอะฮีโร่ พลเมืองกล้า ท้าเปลี่ยนโลก

  คณะศึกษาดูงานโครงการ เดอะฮีโร่ พลเมืองกล้า ท้าเปลี่ยนโลก
  วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:31 น.

  เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คณะศึกษาดูงานจำนวน 6 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากนิตยสาร A day จำนวน 2 คน และน้องๆ ตัวแทนจากกลุ่ม “โลกใบใหม่ในมือคุณ” จำนวน 4 คน ภายใต้การจัดของโครงการเดอะฮีโร่ พลเมืองกล้า ท้าเปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ สสส. A day และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมร่วมกันจัดขึ้น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการพัฒนา จ. น่าน (โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ...

หน้า 6 จาก 24