ข่าวสาร

 • โครงการพัฒนาทางเลือก หมู่บ้านชายแดนเมียนมาร์

  โครงการพัฒนาทางเลือก หมู่บ้านชายแดนเมียนมาร์
  วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:21 น.

  พล.ต.ต.จอร์ วินเลขาธิการคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดเมียนมาร์ผู้ว่าราชการเมืองสาดของกลุ่มว้าแดงและผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ ยั่งยืนไทยเมียนมาร์พอใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา จากการนำโครงการพัฒนาดอยตุง ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมาใช้เป็นต้นแบบพัฒนาในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนเมียนมาร์ของจังหวัดท่าขี้ เหล็ก และเมืองสาด ในรัฐฉานซึ่งอยู่ตรงข...

 • คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุลได้รับรางวัล “ผู้มีใจกุศลต่อเพื่อนมนุษย์” จากนิตยสารฮาร์เปอร์ส บาซาร์

  คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุลได้รับรางวัล “ผู้มีใจกุศลต่อเพื่อนมนุษย์” จากนิตยสารฮาร์เปอร์ส บาซาร์
  วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:05 น.

  นิตยสารฮาร์เปอร์ส บาซาร์ที่ครองใจผู้อ่านทั่วโลก และเปรียบเสมือนคัมภีร์ในการอัพเดตแวดวงแฟชั่นและความงามของคนไทยมานาน10ปี ประกาศรางวัล10สุดยอดไอคอน ในงาน ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ เท็นธ์ แอนนิเวอร์ซารี่ กาลา ดินเนอร์ ณ ห้อง เกรทรูม โรงแรมดับเบิ้ลยู เพื่อตอกย้ำความสำเร็จตลอดหนึ่งทศวรรษในประเทศไทย คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยารองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล ฮาร์เปอร์ส บ...

 • คณะศึกษาดูงานโครงการ เดอะฮีโร่ พลเมืองกล้า ท้าเปลี่ยนโลก

  คณะศึกษาดูงานโครงการ เดอะฮีโร่ พลเมืองกล้า ท้าเปลี่ยนโลก
  วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:31 น.

  เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คณะศึกษาดูงานจำนวน 6 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากนิตยสาร A day จำนวน 2 คน และน้องๆ ตัวแทนจากกลุ่ม “โลกใบใหม่ในมือคุณ” จำนวน 4 คน ภายใต้การจัดของโครงการเดอะฮีโร่ พลเมืองกล้า ท้าเปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ สสส. A day และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมร่วมกันจัดขึ้น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการพัฒนา จ. น่าน (โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ...

 • คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 33 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 33 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  วันพุธที่ 14 มกราคม 2015 เวลา 15:19 น.

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557–คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 33 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจอาหารและการเกษตร ทั้งนี้ คณะได้เรียนรู้กระบวนการการปลูกกาแฟอาราบิก้าของดอยตุง เก็บกาแฟ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยผ่านการลงพื้นที่และลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนั้น คณะนักศึกษาได้พูดคุยกับตัวแทนจากวิสาหกิจชุม...

 • โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) : สืบสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา นามล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

  โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) : สืบสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา นามล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
  วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 09:46 น.

  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร “ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน: รักษ์แผ่นดินสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา” ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2257 ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาค...

หน้า 8 จาก 25