ข่าวสาร

 • พิธีปิดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่พักพิงชั่วคราว ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

  พิธีปิดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่พักพิงชั่วคราว ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557
  วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:24 น.

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายฟรองซัวส์ มาร์ริเยท์ (Mr. Francois Marrillet) ผู้จัดการโครงการอาวุโส สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) นายพรชาต บุนนาค รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายสิงห์ สุขวัจน์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเ...

 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทการแข่งขันสุดยอดอาคาร/สำนักงาน ประหยัดพลังงาน ประจำปี 2557 (SOS Featuring Energy 2014)

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทการแข่งขันสุดยอดอาคาร/สำนักงาน ประหยัดพลังงาน ประจำปี 2557 (SOS Featuring Energy 2014)
  วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:58 น.

  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน “สุดยอดอาคารสำนักงานรวมใจประหยัดพลังงาน ประจำปี 2557” (SOSFeaturing Energy 2014) ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลในพิธี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและกระตุ้นให้ผู้ใช้อาคารหรือสำนักงาน ตร...

 • คณะผู้บริหารรุ่นใหม่จากบริษัทฟูจิตสึ ประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  คณะผู้บริหารรุ่นใหม่จากบริษัทฟูจิตสึ ประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 15:35 น.

  เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2557 Global Knowledge Institute จาก Fujitsu University พากลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฟูจิตสึ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตร Global Wisdom Program ประจำปี 2014 (GWP2014) จำนวน 9 คน พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงาน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, “Leadership: practical wisdom” และ “Phronesis Leadership” ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และโครงการปล...

 • โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รุ่นที่ 5 (1 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2557)

  โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รุ่นที่ 5  (1 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2557)
  วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 09:45 น.

  จากความสำเร็จของโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ปีนี้ ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge Learning Center: KLC) จึงจัดโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - วันที่ 10 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการและแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และนำไปทำโครงการระยะสั้นที่ให้ประโยชน์ทั้งชุมชนดอยตุงและนักศึกษาฝึกงานไปพร้อมกัน เป้...

 • ธุรกิจท่องเที่ยวของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับเลือกให้เป็นโจทย์ในการแข่งขันทำแผนธุรกิจระดับนานาชาติ

  ธุรกิจท่องเที่ยวของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับเลือกให้เป็นโจทย์ในการแข่งขันทำแผนธุรกิจระดับนานาชาติ
  วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 08:46 น.

  ระหว่างวันที่ 20 – 24 พ.ค. ที่ผ่านมา คณะบัญชี จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทำแผนธุรกิจระดับนานาชาติ โดยเลือกธุรกิจท่องเที่ยวของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นกรณีศึกษาในการแข่งขัน และมีโจทย์สำคัญคือ การถ่ายโอนการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยมีเงื่อนไขว่าแผนธุรกิจต้องคำนึงถึงความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์สูงสุดให้ชุมชน และเอื้อต่อการเป็นองค์กรที่พัฒนาอยู่ตลอดเวล...

หน้า 9 จาก 24