ข่าวสาร

  • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับรางวัลนิเคอิเอเซีย (Nikkei Asia) ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยมของเอเชียด้านการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม

    มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับรางวัลนิเคอิเอเซีย (Nikkei Asia) ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยมของเอเชียด้านการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม
    วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:51 น.

    ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลนิเคอิเอเชีย (Nikkei Asia) จากหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวนิเคอิ ของประเทศญี่ปุ่น ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยมของเอเชีย ทางด้านการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม (Culture Community) โดยหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นผู้เดินทางไปรับรางวัล ซึ่งจัดมอบขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รางวัลนี้จัดขึ้นเป็นปร...

  • “เรียนรู้ สนุกเพลิดเพลิน กับค่ายพลังเยาวชน ใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด”

    “เรียนรู้ สนุกเพลิดเพลิน กับค่ายพลังเยาวชน ใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด”
    วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:16 น.

    จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 “ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด” จึงสิ้นสุดลงพร้อมความประทับใจและความตระหนักรู้เรื่องยาเสพติดของเยาวชนดอยตุง “ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด” จัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง...

  • ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด

    ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด
    วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 14:57 น.

    มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ริเริ่มโครงการ “ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2557 ณ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฯ มุ่งเป้าหมายไปที่เยาว...

  • เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557

    เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557
    วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 11:27 น.

    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ไทย นำโดยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นาย พิษณุ สุวรรณะชฎ เนื่องในโอกาสที่คณะเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน เมืองเยนันชอง เขตแมกเกว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะผู้แทนรัฐบาลไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แ...

  • คณะศึกษาดูงานของโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้; “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน”

    คณะศึกษาดูงานของโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้; “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน”
    วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 11:03 น.

    ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2557 คณะนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลจากโครงการ “กล้าใหม่... ใฝ่รู้: กล้าใหม่...สร้างสรรค์ ชุมชน” ของธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รวมทั้งสิ้น 27 คนมาศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตลอดการศึกษาดูงาน คณะได้เรียนรู้หลักการและแนวทางการพัฒนาของ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และโครงการขยายผล ได้แก่ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรต...

หน้า 9 จาก 22