ข่าวสาร

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความคืบหน้าประจำปีของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่ขยายผลในจังหวัดเชียงราย

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความคืบหน้าประจำปีของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่ขยายผลในจังหวัดเชียงราย
  วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2014 เวลา 11:43 น.

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักดอยตุง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่ขยายผล ตลอดจนโครงการในพระราชดำริอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านอาข่าผาฮี้ ซึ่งเป็น 1 ใน 29 หมู่บ...

 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับรางวัลนิเคอิเอเซีย (Nikkei Asia) ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยมของเอเชียด้านการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับรางวัลนิเคอิเอเซีย (Nikkei Asia) ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยมของเอเชียด้านการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม
  วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:51 น.

  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลนิเคอิเอเชีย (Nikkei Asia) จากหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวนิเคอิ ของประเทศญี่ปุ่น ในฐานะองค์กรยอดเยี่ยมของเอเชีย ทางด้านการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม (Culture Community) โดยหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นผู้เดินทางไปรับรางวัล ซึ่งจัดมอบขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รางวัลนี้จัดขึ้นเป็นปร...

 • “เรียนรู้ สนุกเพลิดเพลิน กับค่ายพลังเยาวชน ใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด”

  “เรียนรู้ สนุกเพลิดเพลิน กับค่ายพลังเยาวชน ใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด”
  วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:16 น.

  จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 “ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด” จึงสิ้นสุดลงพร้อมความประทับใจและความตระหนักรู้เรื่องยาเสพติดของเยาวชนดอยตุง “ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด” จัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง...

 • ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด

  ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด
  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 14:57 น.

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ริเริ่มโครงการ “ค่ายพลังเยาวชนใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2557 ณ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฯ มุ่งเป้าหมายไปที่เยาว...

 • เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557

  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557
  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 11:27 น.

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ไทย นำโดยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นาย พิษณุ สุวรรณะชฎ เนื่องในโอกาสที่คณะเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน เมืองเยนันชอง เขตแมกเกว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะผู้แทนรัฐบาลไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แ...

หน้า 10 จาก 24