ข่าวสาร

 • เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ รักษ์ป่าน่าน ปลูกป่าปลูกคน จังหวัดน่าน

  วันเสาร์ที่ 08 มีนาคม 2014 เวลา 10:41 น.

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่านในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้เร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ของจังหวัดน่านให้คืนสู่สมดุลโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกและความรั...

 • “การท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น” กับ “Local alike” เป็นโครงการการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นพื้นฐาน ริเริ่มโดยคุณสมศักดิ์ บุญคำ (ไผ) ซี่งได้ค้นพบเส้นทางที่อนุรักษ์ “อดีต” ไปพร้อมๆ กับการให้ “อนาคต” ที่มั่นคงกับชุมชน

  “การท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น” กับ “Local alike” เป็นโครงการการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นพื้นฐาน ริเริ่มโดยคุณสมศักดิ์ บุญคำ (ไผ) ซี่งได้ค้นพบเส้นทางที่อนุรักษ์ “อดีต” ไปพร้อมๆ กับการให้ “อนาคต” ที่มั่นคงกับชุมชน
  วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 13:38 น.

  คุณไผ ฝึกงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในช่วงหยุดภาคเรียนฤดูร้อนปี 2555 และได้มีโอกาสร่วมกับชุมชนพัฒนาแผนการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ Homestay (การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับคนในท้องถิ่น อยู่บ้านเดียวกัน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน) ให้กับ 2 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ คือ หมู่บ้านสวนป่าและหมู่บ้านปางพระราชทาน (สี่พันไร่) เมื่อ...

 • พิพิธภัณฑ์ใต้แสงเทียน , การต้อนรับลมหนาวอย่างอบอุ่นที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

  พิพิธภัณฑ์ใต้แสงเทียน , การต้อนรับลมหนาวอย่างอบอุ่นที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
  วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2014 เวลา 16:53 น.

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเทศกาลพิเศษ “พิพิธภัณฑ์ใต้แสงเทียน” ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หรือไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นี่นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดเทศกาลพิเศษ “พิพิธภัณฑ์ใต้แสงเทียน” ขึ้น แสงเทียนที่ส่องสว่างนวลตาไปยังเชิงเทียนไม้เก่าแก่จากสมัยล้านนาและศิลปวัตถุอายุกว่า 100 ปี สร้างความตระการตาและบรรยากาศที่น่าจดจำมิรู้ลืมให้ผู้เข้าชม...

 • The International Labour Organization (ILO) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  The International Labour Organization (ILO) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2013 เวลา 13:58 น.

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศนำเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ประจำประเทศต่างๆ จำนวน 40 คนมาสัมมนาประจำปีที่ประเทศไทยเรื่องเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างงาน และได้มาศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 56 หลังจากได้ฟังคนในพื้นที่เล่าถึงต้นกำเนิดของศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือและพันธกิจหลักในการทำงาน รวมทั้งได้พูดคุยซักถามชาวบ้านจากหลากหลายกลุ่มทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ คนหนุ่มสาว คนที่ทำงานด้...

 • กำไร ความหวัง สังคม ความท้าทายใหม่ของธุรกิจเพื่อสังคม

  กำไร ความหวัง สังคม ความท้าทายใหม่ของธุรกิจเพื่อสังคม
  วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 10:05 น.

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 56 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒเชิญเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพัฒนา ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล เป็นวิทยากรในงานสัมมนานานาชาติ หัวข้อ “Social Impact after SE Approach” เพื่อแบ่งปันบทเรียนและประสบการณ์จากการดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยเฉพาะการทำธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ...

หน้า 10 จาก 22