ข่าวสาร

 • รวมพลคนสร้างฝายที่กาฬสินธุ์

  รวมพลคนสร้างฝายที่กาฬสินธุ์
  วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 13:03 น.

  เมื่อเร็วๆนี้ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และประธานมูลนิธิรากแก้ว ได้ไปร่วมงานและกล่าวในงาน “รวมพลคนสร้างฝาย” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยในงานได้มีการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์จากหัวใจของครูฝาย ผู้บริหารจังหวัดและอำเภอ 5 จังหวัดรวมถึงหน่วยงานภาคีเช่น มูลนิธิปิดทองหลังพร...

 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560
  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2017 เวลา 17:10 น.

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปร่วมงานทานหาแม่ฟ้าหลวงเพื่อถวายพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อ. เมือง จ. เชียงราย โดยร่วมพิธีทำบุญน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล ณ ศาลาหน้าลานโคลเวอร์ และพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง...

 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ชุมชนดอยตุง และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปรับสภาพป่าต้นน้ำกว่า 300 ไร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ปีที่ 22

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ชุมชนดอยตุง และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปรับสภาพป่าต้นน้ำกว่า 300 ไร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ปีที่ 22
  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:57 น.

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำคณะร่วมกิจกรรมปรับสภาพป่ารวม 70 ไร่ จากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปลูกไว้เมื่อ 30 ปีก่อน ณ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย โดยมีประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตารวจ พลังมวลชนต่างๆ ร่วมกิจกรรม 678 คน ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ดำเนินง...

 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าร่วมเทศกาล Himatsuri เทศกาลเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าร่วมเทศกาล Himatsuri เทศกาลเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
  วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:30 น.

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมเทศกาล Himatsuri ณ เมืองคาซามะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม ถือเป็นปีที่ 2 แล้วที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงานดังกล่าว ตามบันทึกความร่วมมือพัฒนาศิลปินเซรามิกระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและเมืองคาซามะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เทศกาล Himatsuri หรือเทศกาลไฟเป็นงานเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่...

 • อาสาพัฒนาชุมชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ นำตำราแม่ฟ้าหลวงไปพัฒนาบ้านเกิดตามหลักสูตร “นักปฏิบัติการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง”

  อาสาพัฒนาชุมชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ นำตำราแม่ฟ้าหลวงไปพัฒนาบ้านเกิดตามหลักสูตร “นักปฏิบัติการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง”
  วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:59 น.

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ สร้างนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ตามหลักสูตร “นักปฏิบัติการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง” โดยในปีนี้ได้จัดการอบรมเป็นรุ่นที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนรุ่นใหม่จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกโดยผู้ใหญ่บ้านของแต่ละชุมชน และกลุ่มที่ผ่านการทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์จากอสพ. รุ่นพี่ที่เคยผ...

หน้า 2 จาก 25