กิจกรรมในอนาคต

 • กำหนดพิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2555

  วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2012 เวลา 17:24 น.

  วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ วัดห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยราษฎรในพื้นที่โครงการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 09.00 – 12.00 น. ตัวแทนครูและนักเรียน 8 โรงเรียน ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จำนวน 300 คน ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ท้องพระโรงพระตำ...

 • โปรแกรมการศึกษาดูงานและการฝึกงานของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 13:00 น.

  ต่อเนื่องจากที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อชุมชนและประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน และบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน 2 รุ่น จำนวน 80 คน จะมาศึกษาดูงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเช่นเดียวกัน รวมถึงนักศึกษาจากคณะพลศึกษา 36 คน จะมาฝึกงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ด้วย ตารางการศึกษาดู...

 • 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2555 โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ ประจำปี 2555 เริ่มต้นแล้ว

  4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2555 โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ ประจำปี 2555 เริ่มต้นแล้ว
  วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 14:16 น.

  นักศึกษาต่างชาติ 7 คนและนักศึกษาไทย 6 คน จะเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ในปีนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของโลก ได้แก่ Fletcher School, Tufts University, John F. Kenedy School of Government, Harvard University, Presidio Graduate School, University ...

 • 28-29 พฤษภาคม 2555 คณะ Young Global Leaders มาศึกษาดูงาน

  วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:14 น.

  คณะ “Young Global Leaders” ซึ่งมาจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาการ ภาคสื่อสารมวลชน รวมถึงผู้ประกอบการเพื่อสังคม จากทุกภูมิภาคทั่วโลกจะเดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการปลูกป่าฯ บ้านปางมะหัน และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย โดยการศึกษาดูงานนี้เป็นกิจกรรมเตรียมตัวก่อนการประชุม YGL Event @ the World Economic Forum on East Asia ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพในว...

 • 26-28 พฤษภาคม 2555 Sasin Institute for Global Affairs มาศึกษาดูงาน

  วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:08 น.

  ผู้รับการอบรมจาก Sasin Institute for Global Affairs มาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จะเดินทางมาศึกษาดูงานที่โครงการปลูกป่าฯ บ้านปางมะหัน และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบ และนำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการศึกษาวิจัยหรือทำโครงการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่อไปในอนาคต

หน้า 3 จาก 5