กิจกรรมในอนาคต

 • วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 111 ประจำปี 2554

  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2011 เวลา 00:00 น.

  กิจกรรมน้อมรำลึกฯ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 111 ประจำปี 2554ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชียงราย วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 111 ประจำปี 2554 เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ 111 ประจำปี 2554 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ และเทิดพระเกีย...

 • คณะทูตานุทูตต่างประเทศจากมาเลเซียศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 00:00 น.

  คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จะมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 • มูลนิธิฯ หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากรัฐสภาสหรัฐฯ

  วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 00:00 น.

  ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม2554เวลา 9.30- 11.30น.-มูลนิธิฯ หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากรัฐสภาสหรัฐฯ

  อ่านเพิ่มเติม...
 • งานแถลงข่าวเปิดตัวเวบ www.doitung.com

  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 00:00 น.

  พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554เวลา 14.00น. -งานแถลงข่าวเปิดตัวเวบ www.doitung.com

  อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 5 จาก 5