Create PDF Recommend Print

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ห่างจากอำเภอเชียงแสน 10 กิโลเมตร หอฝิ่นฯ ล้อมรอบด้วยสวนอันสวยงามเป็นศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่น คุณประโยชน์ และมหันตภัยของยาเสพติดต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการใช้มัลติมีเดียทันสมัยในการนำเสนอเนื้อหา เป็นการเรียนรู้ผ่านความบันเทิงในเวลาเดียวกัน

สามเหลี่ยมทองคำ หมายถึง ดินแดนของสามประเทศ คือ ไทย ลาว และพม่า ซึ่งเป็นดินแดนลึกลับ ในอดีต สามเหลี่ยมทองคำ คือ แหล่งที่มาของปริมาณเฮโรอีนกว่าครึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก มีการปลูกฝิ่น กองกำลังลำเลียงยาเสพติด การสู้รบของพวกลักลอบค้าฝิ่น และรากเหง้าของอาชญากรรม รวมทั้งการกระทำอันทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย แพร่สู่แอฟริกา ยุโรปและอเมริกา มีนักท่องเที่ยวนับแสนเดินทางมาที่นี่ทุกปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้

เมื่อปี พ.ศ. 2531 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนเทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงราย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งพลิกผืนป่า และฟื้นฟูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จมายังอำเภอเชียงแสน บริเวณรอบแม่น้ำโขง ที่ชายแดนทั้งสามประเทศมาบรรจบกัน และมีป้ายชื่อว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” สมเด็จย่าจึงทรงรับสั่งว่า ชื่อสามเหลี่ยมทองคำนี้ทำลายภาพพจน์และชื่อเสียงของประเทศ คนไทยน่าจะแก้ไขเรื่องนี้ จึงส่งผลสืบเนื่องให้เกิด “หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้เรื่องฝิ่นและยาเสพติดต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนต่อต้านและห่างไกลจากยาเสพติด

ติดต่อเรา : คลิ๊กที่นี่