Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง      
         
    อัตราค่าเข้าชมสำหรับคนไทย     อัตราค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ  
   
    นักเรียน/นักศึกษา
 50 บาท
 บุคคลทั่วไป
 200 บาท
 
    ผู้สูงอายุ/พระสงฆ์/คนพิการ
 50 บาท
   
    ข้าราชการ
 70 บาท
   
    บุคคลทั่วไป
 100 บาท
   
       
       
 
   
 กาดหมั้ว

คำว่า “กาดหมั้ว” หมายถึงตลาดที่มีสินค้าหลากหลายประเภท บรรยากาศของ “กาดหมั้ว” ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงเป็นตลาดยามเย็นของชาวล้านนาซึ่งอุดม สมบูรณ์ไปด้วยอาหารคาวหวาน พืชผักผลไม้ ยาสมุนไพร ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ
 
รายละเอียด กรุณาติดต่อเรา
 
 ล้านนาดินเนอร์

อาหารค่ามื้อพิเศษจัดใน อุทยานที่สงบงามร่มรื่นและหอมเย็นเป็นธรรมชาติ มีอาหารพื้นเมืองจาก ต่ารับของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมทั้งการแสดงฟ้อนร่าอันแสนอ่อนหวานวิจิตรตระการ โดยมีฉากหลัง เป็นสถาปัตย์กรรมอันเรียบง่ายที่สง่างามของล้านนา
 
รายละเอียด กรุณาติดต่อเรา
   แพ็คเกจงานแต่งงาน  
     
  สถานที่จัดงานมงคลสมรส ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง  
   
   
  รายละเอียด กรุณาติดต่อเรา  
     
  แพ็คเกจอาหารกลางวัน  
     
  อาหารกลางวันมื้อพิเศษจัดใน อุทยานที่สงบงามร่มรื่นและหอมเย็นเป็นธรรมชาติ มีอาหารพื้นเมือง จากตำรับของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือ  
   
 
รายละเอียด กรุณาติดต่อเรา