Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หอคำ เป็นคำเรียกที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครของคนไทยหลายกลุ่มหลายเมืองในบริเวณภาคเหนือในเขตล้านนา เช่น คนไทเขินในเมืองเชียงตุง คนไทใหญ่ในเมืองไทย รัฐฉานของพม่า มีคำเรียกทั้งหอคำและหอเจ้าฟ้า ในขณะที่คนไทยในสยาม ใช้คำว่าพระราชวังหรือพระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ที่ใช้ในการบริหารราชกิจ และประกอบพิธีกรรม หอคำสำคัญในภาคเหนือพบที่เมืองเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และเมืองน่าน เป็นต้น

 
 
 

หอคำ ยังเป็นคำเรียกพระนามเจ้าผู้ครองนคร เช่น สมเด็จพระเป็นเจ้าหอคำลคอน (ลำปาง) เจ้าฟ้าของรัฐต่างๆ ในเขตฉาน คนไทเขินหรือไทใหญ่ ก็มีคำว่าเจ้าหอคำ ขุนหอคำ ทำนองเดียวกับที่อยุธยามีพระเจ้าปราสาททอง

หอคำ ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รูปทรงอาคารสอบเข้าตามลักษณะเรือนล้านนาโบราณ หลังคาแป้นเกล็ดเป็นแผ่นไม้สักกว้างประมาณ 4 นิ้ว วางซ้อนเหลื่อมแทนแผ่นกระเบื้อง ลวดลายประดับได้มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่างพื้นบ้านผู้ก่อสร้างจากจังหวัดเชียงรายและแพร่ ช่างแกะสลักจากเชียงใหม่และลำพูน ไม้นานาชนิดที่ใช้ก่อสร้างมาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รวมกับไม้จากบ้านเก่า 32 หลังในจังหวัดเชียงราย ชาวเชียงรายร่วมใจสร้างหอคำแห่งนี้ถวายเป็นเครื่องไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2527 (คริสต์ศักราช 1984)

ในปีพุทธศักราช 2531 ศิลปินพื้นบ้านในจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พิษณุโลก ยังได้ร่วมกันแสดงดนตรีอันมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อจัดหาศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุของภาคเหนือที่กำลังถูกละเลย นำมารวบรวมไว้ที่หอคำ ซึ่งได้เริ่มเปิดให้สาธารณชนชมเมื่อปีพุทธศักราช 2535

 
     
 
       ยามค่ำที่หอคำ คือช่วงเวลางดงามและศักดิ์สิทธิ์
       แสงเทียนที่วับแวมอยู่ในความโพล้เพล้
       เบื้องหน้าพระพุทธรูปไม้แกะสลักอายุนับศตวรรษ
       และกลิ่นหอมของดอกพุดสีขาวนวลในความสลัว
       น้อมนำใจให้สงบ...แต่กลับสว่างไสวขึ้นในดวงจิตได้อย่างประหลาดล้ำ
 
 
 

คำขอขมาไม้ ในหอคำแม่ฟ้าหลวง

ท่านเติบกล้าในป่าอันเอมอิ่มด้วยอุทกธาร
รุ้งตะวันทาบทาลำต้นสล้างเสลา
พุ่มเพราอันร่มเย็นของท่าน
ทำให้หมู่นกเผลอร้องเพลงโดยมิได้ตั้งใจ
ให้อภัยเถิด
มิได้ชะลอท่านมาสู่แห่งนี้
ด้วยล้อเลื่อนอันประดับพู่บุปผา
มิได้ห่อหุ้มท่าน
ด้วยแพรไหมเนื้อเนียนนุ่ม
มิได้ชโลมไล้ท่านด้วยคันธรสอันหอมหวาน
ขอท่านจงอยู่เย็นอยู่สุข ณ ที่นี้
ประกาศความงามมหัศจรรย์ของสีและเนื้อไม้
จรรโลกให้ผู้คนประจักษ์ในคุณค่าของป่าเขา
นับเนื่องจากท่าน ขอให้พฤกษ์แพร่ผงาดเป็นอสงไขย

   
   
 
  แสงแห่งศรัทธาภายในหอคำ  
     
  ภายในหอคำ คือ ศูนย์กลางแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
หอรูปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาสูงโปร่ง มองเห็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานอยู่บนปราสาทไม้เสาเดียว สูงตระหง่านขึ้นจากพื้นทรายขาวละเอียดเบื้องล่างซึ่งปาดเรียบเป็นวงรัศมีรอบเสา เปรียบดังจักรวาลอันมีมหาสาครล้อมรอบ
 
   
   
     
  พระพุทธรูปประทับนั่งสงบนิ่งอยู่เหนือความวุ่นวายผันแปรทั้งปวง เป็นดั่งศูนย์กลางจักรวาล ทรายขาวละเอียดดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพเรือ นำมาจากเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  
     
  เมื่อเดินทักษิณาวรรตโดยรอบหอคำชั้นบนจะขนานไปกับยกพื้นเป็นชานคล้ายกับ เติ๋น ในสถาปัตยกรรมล้านนา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ ตู้พระธรรมและสัตภัณฑ์  
 
 
   
ศิลปวัตถุอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
    พระพร้าโต้
    สัตภัณฑ์
    หน้าบัน
    จองคำ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player