Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  18 ก.ค. ของทุกปี พิธีถวายขันดอก

  เป็นประเพณีที่ราษฎรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย พร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หน่วยงานราชการและเอกชนจะจัดตกแต่งขันดอก (พานพุ่มดอกไม้อย่างล้านนา) มาถวายที่หน้าพระรูปปั้น ในบริเวณอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

งานพิธีถวายขันดอก จะเริ่มเวลา ๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะมีการแต่งกายด้วยชุดล้านนาประเพณี

more >> อดีตและปัจจุบัน งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

 
 

ลานพระรูปปั้นแม่ฟ้าหลวง

รูปปั้นแม่ฟ้าหลวง ประดิษฐานบนเนินในสนาม ระหว่างเส้นทางสู่หอคำน้อย พระอิริยาบถประทับบนก้อนหิน ฉลองพระองค์ชุดตำรวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด)

 
     
  ติดต่อเรา  
  อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง  
313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053 716 605-7, 053 601 013 โทรสาร 053 712 429
   
   
เปิดบริการ :  วันอังคาร - วันอาทิตย์
   08.30 น. - 17.00 น.
อีเมล :  rmfl@doitung.org
   
    ภูมิทัศน์อุทยาน    
    ศิลปะวัฒนธรรม
    แม่ฟ้าหลวง
    หอคำ
    ศาลาแก้ว
 งานเลี้ยงอย่างวิเศษ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player